Zoznam registrovaných sprostredkovateľov

3601

Väčšina sprostredkovateľov má k osobným údajom uchádzačov iba obmedzený prístup. Žiadny ďalší sprostredkovateľ nie je oprávnený využívať poskytnuté osobné údaje na svoje vlastné, marketingové či akékoľvek iné účely. Zoznam sprostredkovateľov:

Ďalej ZOZNAM môže poskytnúť osobné údaje registrovaných Jul 18, 2013 · Zoznam voľných živností 1. M I N I S T E R S T V O V N Ú T R A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y S E K C I A V E R E J N E J S P R Á V Y odbor živnostenského podnikania Z O Z N A M O D P O R Ú Č A N Ý C H O Z N A Č E N Í V O Ľ N Ý C H Ž I V N O S T Í A I C H B L I Ž Š I E V Y M E D Z E N I E Posledná aktualizácia: Júl 2013 (5) Štátny ústav vedie zoznam sprostredkovateľov nákupu alebo predaja humánneho lieku, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 1. Štátny ústav zoznam sprostredkovateľov nákupu alebo predaja humánneho lieku zverejňuje na svojom webovom sídle. Osobné údaje o fyzickej osobe sa zverejňujú v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska. Na dosiahnutie svojich cieľov využíva skúsenosti v oblasti osobného predaja prostredníctvom spolupracujúceho samostatného finančného agenta Silverside Financial services, s.r.o. a jeho siete finančných sprostredkovateľov registrovaných v Národnej banke Slovenska v podregistri úvery. Viazaný finančný agent v sektore poistenia v súlade so zákonom č.

Zoznam registrovaných sprostredkovateľov

  1. Overte adresu pomocou databázy usps
  2. Prečo sa scalpery nazývajú scalpers
  3. Monero v cena
  4. Prepočítajte nás 500 na kad
  5. Výveska plameniakov
  6. Twd zväzok 1
  7. Eth cena eur kraken
  8. Hodnota dolára v roku 2000
  9. Kúpiť dash online
  10. Výmena meny usd do cny

M I N I S T E R S T V O V N Ú T R A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y S E K C I A V E R E J N E J S P R Á V Y odbor živnostenského podnikania Z O Z N A M O D P O R Ú Č A N Ý C H O Z N A Č E N Í V O Ľ N Ý C H Ž I V N O S T Í A I C H B L I Ž Š I E V Y M E D Z E N I E Posledná aktualizácia: Júl 2013 (5) Štátny ústav vedie zoznam sprostredkovateľov nákupu alebo predaja humánneho lieku, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 1. Štátny ústav zoznam sprostredkovateľov nákupu alebo predaja humánneho lieku zverejňuje na svojom webovom sídle. Osobné údaje o fyzickej osobe sa zverejňujú v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska. Na dosiahnutie svojich cieľov využíva skúsenosti v oblasti osobného predaja prostredníctvom spolupracujúceho samostatného finančného agenta Silverside Financial services, s.r.o. a jeho siete finančných sprostredkovateľov registrovaných v Národnej banke Slovenska v podregistri úvery. Viazaný finančný agent v sektore poistenia v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, vedený v registri sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia vedený Národnou bankou Slovenska: 25.1.2014 Cez doterajší systém vzdelávania sa cez akreditované vzdelávanie podľa zákona č.

Zoznam sprostredkovateľov v zmysle nariadenia GDPR Aktualizácia k 15.05.2018 123 preklady Marketingové činnosti 2-morrow, s.r.o. Marketingové činnosti Produktové činnosti 3Comm s.r.o. Nepriamy predajca - predaj služieb a uzatváranie zmlúv 3SOFT VRANOV s.r.o. …

ELVA Pharma SLOVAKIA s.r.o. Archívna a registratúrna agentúra, s.

1. jún 2020 Odmena Sprostredkovateľa za sprostredkovanie je, podľa okolností s vybranými podriadenými finančnými agentmi, ktorí sú registrovaní Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov nájdete na:.

Zoznam registrovaných sprostredkovateľov

Zoznam autorizovaných spracovateľov starých vozidiel Register O - Register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť (pdf, 693 kB) Aktualizácia december 2020 Register P - Register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov (pdf, 674 kB) Aktualizácia február 2021 Zoznam sprostredkovateľov SLK, poverených na spracúvanie osobných údajov lekárov registrovaných v registri zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich povolanie lekára lebo zapísaných v zozname členov SLK Obchodné meno/Názov Sídlo/Adresa IČO Účel OpusCapita s.r.o. Elektrárenská 4/B IP centrum, 83104 Bratislava Prevádzkovatelia maloobchodných registrovaných prevádzkarní s okrajovou, miestnou a obmedzenou činnosťou sú povinní každoročne do 31. marca podať príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe čestné vyhlásenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Zoznam registrovaných a schválených prevádzok. 1. Príslušný orgán zaznamenáva pre každú činnosť do vnútroštátneho zoznamu alebo zoznamov prevádzky, ktoré zaregistroval v súlade s článkom 9. 2.

Zoznam registrovaných sprostredkovateľov

Zoznam sprostredkovateľov pre riešenie kolektívnych sporov na obdobie 2019-2021 (.PDF) Zoznam sprostredkovateľov a rozhodcov pre riešenie kolektívnych sporov na obdobie 2019-2021 (.PDF) Zoznam sprostredkovateľov pre riešenie kolektívnych sporov na obdobie 2016-2018 (.PDF) Kód Názov/meno obhospodarovateľa Adresa 136698 "BELOVEC" Belejovce pozemkové spoločenstvo, IČO: 42345359 Zoznam pokusných zvierat, ktoré musia pochádzať zo schválených alebo registrovaných chovných alebo dodávateľských zariadení Myš laboratórna Mus musculus Potkan laboratórny poradovým íslom riadka uve te krajinu, kde je zariadenie registrované alebo schválené lenský štát Európskej únie 61 ne lenský štát ktorý je signatárom Európskeho dohovoru o ochrane V druhom pilieri si ku koncu februára sporilo takmer 1,65 milióna ľudí 09.03.2021 Medziročne tak v systéme starobného dôchodkového sporenia pribudlo 58,2 tisíca osôb. Zoznam Sprostredkovateľov závisí predovšetkým na službách, ktoré registrovaný Užívateľ používa. Zoznam Sprostredkovateľov osobných údajov tiež vyplýva zo súhlasu registrovaného Užívateľa, alebo z právnych predpisov, a je konkretizovaný v dôsledku krokov registrovaného Užívateľa. Zoznam sprostredkovateľov zamestnania pre konkrétne mesto sa nachádza vždy v spodnej časti stránky venovanej mestu. Mesto (okres), ktoré vás zaujíma nájdete cez tento katalóg. Zoznam pracovných a personálnych agentúr. Pracovné (personálne) agentúry A-D E-I J-O P-Z. A&T SK, s.r.o.

Zoznam registrovaných sprostredkovateľov

132872 v zozname viazaných finančných agentov v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska podľa zákona č. 186/2009 Zoznam príjemcov, ktorým budú osobné údaje registrovaného používateľa sprístupnené, zoznam tretích strán, ktorým budú údaje poskytnuté, vrátane krajín, do ktorých sa uskutoční prenos, ZOZNAM oznámi registrovanému používateľovi rovnakým spôsobom ako aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov. Práca Obchodný zástupca pre firemných klientov v regióne PB - DC a okolie, O2 Slovakia, , . Máme pre Vás prácu, odošlite svoj životopis ešte dnes - PozriPracu.sk Štátny ústav vedie zoznam sprostredkovateľov nákupu alebo predaja humánneho lieku, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 1.

Dôvodom odstávky je aktualizácia systému. Zoznam sprostredkovateľov 1/2 BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR verzia 01.09.2012 Zoznam sprostredkovateľov BKS Bank AG, so sídlom St. Veiter Ring 43, A - 9020 Klagenfurt, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Klagenfurt, IČO: FN 91810s konajúca prostredníctvom jej organizačnej zložky Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa § 52 ods. 8 zákona 563/2009 Z. z. Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu; Zoznam daňových dlžníkov; Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby; Zoznam daňových subjektov (DPH) s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti; Zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane Zoznam sprostredkovateľov a príjemcov, ktorým je Wüstenrot poisťovňa, a.s. (WP) oprávnená resp. povinná poskytovať osobné údaje dotknutých osôb (stav aktualizovaný k 31.08.2018) – viď čl. 5 Rozšírených informácií o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb: Zoznamy EU schválených potravinárskych prevádzkarni (1646) aktualizované dňa 24.

Zoznam registrovaných sprostredkovateľov

1/2021 z 12. januára 2021 o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19 Zoznam vnútroštátne registrovaných liekov, pre ktoré sa odporúča . zmena rozhodnutia o registrácii a ktoré podliehajú podmienkam rozhodnutia o registrácii . 7 .

feb. 2016 banky Slovenska registrovaná v zozname samostatných finančných agentov s registračným číslom. 29096. AR SLOVAKIA, spol. s r. o.

vízová debetná karta uk
binance čo je bnb
kurzy xe.com prevodník mien api
prevod kanadských dolárov na fcfa
sledovač portfólia mincí

Zoznam sprostredkovateľov - Informácia podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Obchodné meno/ Názov sprostredkovateľa Predmet činnosti IČO Sídlo podnikania Blackside, a.s. Mandátna správa pohľadávok 48 191 515 Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava

Podregister. poistenia alebo zaistenia. kapitálového trhu. prijímania vkladov.

Zoznam sprostredkovateľov - Informácia podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Obchodné meno/ Názov sprostredkovateľa Predmet činnosti IČO Sídlo podnikania Blackside, a.s. Mandátna správa pohľadávok 48 191 515 Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava

s., poverených na spracúvanie osobných údajov klientov Názov IýO Sídlo Úel Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155 Mlynské nivy 1, Bratislava Prevádzkovanie IS, interné výkazníctvo, zvýšenie kvality služieb pre klientov a ponuka služieb a 1 / 5 . Zoznam registrovaných kandidátov .

povinná poskytovať osobné údaje dotknutých osôb (stav aktualizovaný k 31.08.2018) – viď čl.